Zagen zagen, wiele wiele wagen', 'Op een klein stationnetje' zijn maar een paar van de Hollandse liedjes van vroeger maar ook van nu. Kinderen zingen doorgaans graag en in de grote schuur van het museum klinkt dat erg goed. Met kleinste bezoekertjes gaan we dan ook zingend door het museum. Bij elk huisje te zien in het museum vertellen we wat en zingen we een liedje dat te maken heeft met de historie van Haarlemmermeer. Op deze manier geven we de kinderen een muzikale beleving van de geschiedenis. We eindigen de rondgang met een plaatjes speurtocht of met het spel zakdoekje leggen, waarvoor we natuurlijk een boerenzakdoek gebruiken, hoe toepasselijk in deze van oudsher agrarische polder!