Het project gaat over de vervening en ontwatering van het land. Het bestaat uit voorbereidende lessen en excursie activiteiten. De lerarenhandleiding staat op de site van de Historische Tuin Aalsmeer: www.historischetuinaalsmeer.org. De kinderen gaan in de Historische Tuin Aalsmeer diverse proefjes doen: het ontleden van turf, het graven van een sloot, het aanstampen van bagger, wandelen over een veeneiland en vogels kijken. Ook wordt er een vaartocht gemaakt.