Als aanvulling op de lesmethode is het werken met websites vaak een welkome aanvulling. De educatieve archeologiewebsite Archeos is juist om die reden gemaakt: op zeer uiteenlopende manieren een les over archeologie extra spannend en leerzaam te maken. Archeos is een bron van informatie die eenvoudig te raadplegen is voor werkstukken over bijvoorbeeld archeologie of een periode. Leerlingen kunnen zelfstandig of in groepsverband aan de slag. U kunt van tevoren een thema bedenken of de leerlingen zelf een onderwerp uit laten kiezen. Neem voor een bezoek aan een opgraving contact op met een gemeentelijke archeoloog, website: http://www.gemeente-archeologen.nl/php/leden.php, of een archeologische werkgroep/amateurvereniging in de buurt.