Voor kinderen die nét kunnen lezen is een spannende speurtocht ontworpen langs dieren en dingen. Ze komen in alle zalen van het museum en bestuderen fossielen, grote en kleine natuurkundige apparaten, tekeningen en schilderijen van beroemde meesters. Door goed te kijken, plattegronden te volgen en symbolen te ontrafelen kan het raadsel opgelost worden.