Terp, woerde, wierde en werf… in tal van Nederlandse plaatsnamen zien we deze woorden terugkomen. Het gaat om plaatsen die hoger liggen en zo beschermd zijn tegen het water. In dit lespakket maken de leerlingen kennis met het begrip terp, de geschiedenis van de terpen en de waarde ervan als archeologische schatkamer. Het lespakket bestaat uit een docentenhandleiding, een spannend voorleesverhaal en archeologische artefacten met bijbehorende onderzoeksopdrachten.