Pesten is geen spelletje. Poppenkastvoorstelling aangepast aan de leeftijd van de kinderen over het thema pesten. Er is lesmateriaal bij de voorstelling ontwikkeld en er bestaat een mogelijkheid voor een ouderavond.