Het mediawijsheidsproject 'Wat is waar?' bestaat uit 5 lessen van 2,5 uur waarin leerlingen de objectiviteit van non-fictie televisieprogramma's onderzoeken en kritisch leren kijken naar de manier waarop de media de werkelijkheid benaderen. Naast het bekijken en bespreken van bestaande fragmenten gaan de leerlingen zelf experimenteren met het maken van een videoreportage waarin twee verschillende visies op hetzelfde onderwerp als 'waar' worden voorgesteld. Ze krijgen les in kritisch kijken, beeldtaal, cameravoering, interviewen, en monteren. Aan het eind van deze cursus hebben de leerlingen zelf ervaren hoe het is om de werkelijkheid te kunnen sturen, met als eindresultaat een eigen film!