Scholen kunnen historische personages inhuren vanaf de prehistorie t/m de Tweede Wereldoorlog. Per tijdvak zijn verschillende lessen ontwikkeld die gegeven worden door dit historische personage, en die aansluiten bij de kerndoelen van het Ministerie van OC&W. Op het moment zijn er 15 verschillende lessen te boeken en er zijn lessen in ontwikkeling. Op aanvraag kan ook een specifieke les ontwikkeld worden.