Met de kinderen maakt Johanna Decors een groot beschilderd doek (bijv. 5x3 meter)
dat dienst doet als achtergrond op een toneel, bij een musical- toneel- of dansproductie. Het kan ook een groot schilderij zijn als ilustratie van geschiedenislessen die cultureel erfgoed als inhoud hebben.