In dit project maken uw leerlingen kennis met het begrip ‘uitgenodigde vluchteling’. Centraal staat Faisal, een elfjarige jongen die samen met zijn moeder, broertjes en zusje is uitgenodigd om zich in ons land te hervestigen. De Nederlandse overheid verzorgt hun inburgering, geeft ze een verblijfsvergunning en een huis. Dit alles gebeurt in een redelijk kort tijdsbestek van een aantal maanden in vergelijking met een vluchteling die op eigen kracht naar Nederland komt en in een vaak jarenlange, onzekere asielprocedure komt. Het project geeft, door middel van foto's, inzicht in het leven van Faisal – van het vluchtelingenkamp in Kenia tot aan zijn nieuwe huis in Nederland.

Leerlingen vergelijken het leven van Faisal met dat van henzelf en gebruiken fotografie als communicatiemiddel om een verhaal te vertellen over hun eigen woonplaats.


Het fotojournalistieke project De Vluchtelingenjackpot vormt het uitgangspunt om leerlingen kennis te laten maken met de thema’s identiteit en ontheemding. Wie ben jij en waar kom je vandaan? Wat betekent ‘ontheemd’ zijn? En wat zou jij meenemen als je gedwongen zou worden je huis te ontvluchten, je geboorteland moest verlaten? Er is aandacht voor de combinatie van beelden én teksten in het project, die tot stand kwamen door de samenwerking tussen fotograaf en journalist. Ook gaan de kinderen aan de slag met een foto-opdracht. Het je thuis voelen, op je plaats zijn vormt daarbij het uitgangspunt.