Een superheld hoeft niet iemand met bijzondere krachten te zijn. Ook een ogenschijnlijk kleine daad kan iemand tot een grote held maken. Zie jezelf of iemand in de klas als held. Iedereen gaat aan de slag als een echte fotograaf en maakt een portret over een goede eigenschap van zichzelf of een medeleerling.