Een verhaal kan op verschillende manieren verteld worden. Wij doet dit met gebruik van fotografie, audio en video en hebben daar workshops en projecten voor ontwikkeld. Deze zijn voor het basisonderwijs onderverdeeld in kleuters, middenbouw en bovenbouw. Maar het is ook mogelijk om een workshop verticaal in te zetten, zo werken leerlingen in alle leeftijden met elkaar samen. Daarnaast bieden wij workshops geschikt voor naschoolse opvang, jongeren en speciaal onderwijs.
Wij bieden workshops op maat.