Twee dansers tasten elkaars grenzen af, terwijl de muren rondom hen een eigen leven leiden. Het heeft iets van een enge droom of een Mario Bros game. Sprongen met zevenmijlslaarzen krimpen ineen tot kleinduimpjepasjes. Binnen de wankele afbakeningen van hun speelvlak gaan de dansers op zoek naar vaste grond en misschien vinden ze die wel bij elkaar.