Helden inspireren,spreken tot de verbeelding.
Wie is jou grote held? Wanneer ben je een held?

Diverse spelwerkvormen komen aanbod.