In deze workshop komen leerlingen tot verrassende inzichten over hoe Rembrandt en zijn tijdgenoten schilderden. Leerlingen onderzoeken pigmenten met microscoop en UV-licht. Zij doen proefjes met kleurstoffen en ontleden verflagen. Het resultaat is een heus onderzoeksrapport over een schilderij uit de Gouden Eeuw.