In deze tijdelijke tentoonstelling kom je alles te weten over Alkmaar’s grootste voetbalclub. De museumdocent neemt je mee naar de wereld van het voetbal. Ze ontdekken in groepjes aan de hand van vragen het geheime wachtwoord om hun eigen AZ kenniscertificaat te halen. Daarna wordt hun kennis extra op de proef gesteld door de museumdocent: wie is de grootste AZ-kenner?
In het lespakket zit een voorbereidende- en afsluitende les.