In deze workshop maken de kinderen bek-poppen. Deze poppen verbeelden hun eigen verzonnen pop-idool en na het maken van de poppen worden korte scènes gemaakt met de poppen. Uiteindelijk wordt in de workshop toegewerkt naar een korte presentatie voor ouders of een andere groep van de school.


Voor scholen die deze leerlijn met een uitgebreide presentatie willen afsluiten kan er op aanvraag en tegen meerprijs een hele dag of verschillende dagdelen worden gewerkt.
Kerndoelen:
- Zelf maken regisseren van theater.
- Kennis van verschillende vormen van poppenspel.
- Jezelf presenteren en samenwerken.