FILOSLOOF is een geestige voorstelling voor jong en oud over vragen waar je niet uitkomt.

Han en Moon (twee eigenaardige dames van een zekere leeftijd) stellen elkaar lastige vragen over dingen die vanzelfsprekend lijken maar die dat in tweede instantie helemaal niet zijn.

Wat is echt en wat is onecht? Wat is waar en wat niet en hoe weet je dat? Wat maakt jou tot wie je bent? Waarom mag je niet alles zeggen wat je denkt? Wat is een taboe? Bestaat de vrije wil wel? Of staat alles in het leven vast? En wat is eigenlijk een paradox?

Over niets zijn ze het eens en elk antwoord leidt tot een nieuwe vraag. De twee jonge stagiaires die hun helpen met de techniek bemoeien zich ermee.

Want zij vinden dat zij veel beter weten met welke vragen kinderen nu bezig zijn. Maar dat was niet de afspraak. Daar komt ruzie van. Het filosofische gesprek verandert in een “echte” veldslag. Wie wint, wie verliest? Wie heeft gelijk? En is het wel zo belangrijk om gelijk te hebben?