In ‘SKYLINE’ kruisen de paden van vijf jonge mensen elkaar op een zoektocht naar zichzelf. De voorstelling toont een momentopname in hun ontmoeting op een plek die omgeven is met muren. Een plek die hen vastzet, die een barrière vormt en hen weghoudt van de droom die zich aan de horizon aftekent.

Project Sally maakt met ‘SKYLINE’ een hartverwarmende poëtische voorstelling, waarin hedendaagse dans met maatschappelijke thema’s wordt versmolten.