Bij de workshop 'Tel JE Mee?! voor gr.1,2 en 3
ligt de nadruk op tellen en optellen en aftrekken met 10!
Superleuk; doormiddel van 'shout outs, rap, ritme en de beat' leren kinderen tellen en optellen.

Rekenen is nog nooit zo leuk geweest!

REKEN MAAR! bestaat uit nog 2 workshops in
verschillende bouwen.

Bij de workshop 'TAFEL Je MEE?! voor de groepen 4 en 5 ligt de nadruk op de
tafels 1 t/m 10 (achter elkaar en door elkaar)

En bij de workshop 'Ik TEL me een BREUK!' voor de groepen 6, 7 en 8 ligt de focus op breuken,
kommagetallen en procenten.

Allen afzonderlijk of gezamenlijk te boeken.

Muzikale doorlopende lijn voor ob, mb, bb gericht op versterken rekenonderwijs
ob (0t/m2 - 3): tellen kd 29 (tellen t/m 20)
mb (3t/m5) : tafels kd 27
bb (6,7,8): metriek stelsel/verhoudingen&procenten kd 26

School: kerndoelen rekenen worden behandeld en kerndoel 54 kunsteducatie