NB onderstaand is aan verandering onderhevig. Mogelijk worden er nog cultuuraanbieders toegevoegd aan de gesprekstafels.

Overzicht van deelnemende cultuuraanbieders aan de gesprekstafels: 

Gesprekstafel 1 - Podiumkunsten (muziek, theater en dans)
- Jeugdtheaterschool Maitta: verzorgt workshops en trainingen op het gebied van drama voor leerlingen en leerkrachten (www.maitta.nl).
- Poppentheater Popcontact: de kracht van poppenspel als pedagogisch en didactisch middel; voorstellingen, workshops, leerkracht trainingen (www.popcontact.nl).
- Theatergroep Storm: kunsteducatie gericht op (een combinatie van) fysiek theater, dans en sport (www.theatermakerijstorm.nl).
- Globe CKC: educatieve projecten muziek en dans (www.globeckc.nl).
- Metropole Orkest: muziekactiviteiten en methode Metropole op school (www.mo.nl/educatie).
- Storykids academy: educatief speeltheater ter bevordering van spel, taal en creatieve ontwikkeling (www.studiowishdom.nl).
- Dansstudio van Harten: dansworkshops in diverse dansstijlen en dansprojecten/lessen op maat (www.dansstudiovanharten.nl).

Gesprekstafel 2 - Media, Literatuur en Techniek
- Museum Hilversum: educatieprogramma’s mediakunst en cultuur (www.museumhilversum.nl).
- Beeld en Geluid: crossmediale programma’s ter bevordering van mediawijsheid en techniek (www.beeldengeluid.nl).
- Bibliotheek Hilversum:  doorgaande leerlijnen in o.a. leesplezier mediabewustzijn en maakonderwijs (www.bibliotheekhilversum.nl).
- Bibliotheek HuizenLarenBlaricum: leesbevordering en mediawijsheid (www.bibliotheekhlb.nl).
- Filmhuis Bussum: kwaliteitsfilms voor kinderen in het basisonderwijs (www.filmhuisbussum.nl).

Gesprekstafel 3 - Cultureel erfgoed en Omgevingseducatie
- Huizer Botters: educatieve programma en leskisten visserij (www.huizerbotters.nl).
- Fort Pampus: vernieuwde educatieve programma’s over en op het forteiland Pampus (www.pampus.nl).
- Huizer Museum: educatieprogramma’s over het Huizer erfgoed (www.huizermuseum.nl).
- Nederlands Vestingmuseum: educatieprogramma’s rondom de geschiedenis van Naarden-Vesting (www.vestingmuseum.nl).
- Historische Kring Huizen: geschiedenis en dialect van Huizen (www.historischekringhuizen.nl).
- Geologisch museum: educatieve programma’s over archeologie Gooi en Vechtstreek in samenhang met natuureducatie (www.geologischmuseumhofland.nl).
- Kasteel Sypesteyn:  Leskisten en educatieve projecten voor het primair onderwijs
(www.sypesteyn.nl).
- NME Gooi en Vechtstreek: erfgoedleerlijnen Gooi en Vechtstreek, lesmateriaal techniek en duurzaamheid ( www.omgevingseducatie.nl).
- Rijksmuseum Muiderslot:
educatieve  programma's gericht op de cultuur en het erfgoed van de middeleeuwen.

Gesprekstafel 4 - Beeldende vorming en Architectuur
- Dudok Architectuur Centrum (DAC): programma’s voor het primair onderwijs rondom architectuur en leefomgeving (www.dudokarchitectuurcentrum.nl).
- Singer Laren: interactieve workshops beeldende vorming en kijken naar kunst (www.singerlaren.nl).
- Grafisch Atelier Hilversum: programma’s en leerlijnen beeldende vorming en grafische technieken (www.gahilversum.nl).
- Globe CKC: educatieve projecten beeldende vorming (www.globeckc.nl).