Basisscholen uit de regio Gooi en Vechtstreek kunnen zich met dit formulier aanmelden voor de CmK werkconferentie op 6 maart 2019.
Voor nieuwe samenwerkingsplannen is er per school een cultuurbudget van maximaal €750,- beschikbaar.

Voorwaarden:
- Je bent leerkracht/directeur/ICC-er van de school waarvoor je je aanmeldt.
- Omdat alle onderdelen van de dag met elkaar samenhangen, ben je op 6 maart 2019 gedurende de hele werkconferentie aanwezig.
- Het aanvraagformulier voor het cultuurbudget vul je samen met de aanbieder waarmee je gaat samenwerken in.

NB: in te vullen persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt voor CmK. Cultuureducatie Gooi en Vechtstreek hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy.

Aan welke gesprekstafel wil jij deelnemen?
Klik hier voor informatie over deelnemende cultuuraanbieders aan de gesprekstafels. 

Geef je 1e , 2e en 3e keus op. We proberen bij de definitieve indeling hier zoveel mogelijk rekening mee te houden.

6. Eerste keus (gesprekstafel) *
7. Tweede keus (gesprekstafel) *
8. Derde keus (gesprekstafel) *
Je kunt nog 3000 karakters invoeren
10. Neem je een collega mee? *

Aan welke gesprekstafel wil jouw collega deelnemen?
Geef een 1e , 2e en 3e keus op.

12. Eerste keus (gesprekstafel)
13. Tweede keus (gesprekstafel)
14. Derde keus (gesprekstafel)
Je kunt nog 3000 karakters invoeren
Je kunt nog 3000 karakters invoeren