Statenlid sinds 10 maart 2011
Lid statencommissie:
Mobiliteit en Wonen (voorzitter)
Ruimte en Milieu
Nevenfunctie:
Voorzitter afd D66 Bloemendaal