De Vereenigde Doopsgezinde gemeente Haarlem is een protestants kerkgenootschap gevestigd op een historische lokatie in de binnenstad van Haarlem, met lokaties in Haarlem-Hoord en Heemstede. De gemeente telt circa 750 leden en belangstellenden. Doopsgezinden kenmerken zich door volwassendoop, mondigheid, pacifisme en een tolerante en open houding voor kerk en maatschappij.