UINH_ABCArchitectuurcentrumHaarlem
Het ABC Architectuurcentrum heeft als doel het bevorderen van de belangstelling voor de gebouwde omgeving in Haarlem en omstreken. Daarnaast wil het de kwaliteit van die omgeving in de regio Zuid-Kennemerland en de Haarlemmermeer bevorderen. Het ABC organiseert exposities, lezingen, symposia en discussies over interieur, architectuur, stedenbouw, landschap en alle kunstvormen die daarmee samenhangen. Het ABC Architectuurcentrum Haarlem richt zich op allen die zich beroepsmatig met de gebouwde omgeving bezig houden: (interieur)architecten, stedenbouwkundigen, landschapsarchitecten, projectontwikkelaars en beleidsmakers. Maar alle activiteiten worden weloverwogen toegankelijk gemaakt voor het brede publiek.

Openingstijden

Dinsdag t/m zaterdag van 12 tot 17 uur, zon- en feestdagen van 13 tot 17 uur.