Verschijnt: wekelijks zondag
Oplage: 99.000
Aanlevering: donderdag 10.00 uur