Filmtheater Hilversum
Filmtheater Hilversum is volledig onafhankelijk in zijn programmatische keuzes. De financiële middelen om de stichting te laten bestaan komen voornamelijk uit de kaartverkoop en de baromzet.
De dagelijkse voorstellingen worden verzorgd door een enthousiaste groep van ruim honderd vrijwilligers. Zij verzorgen de kaartverkoop, de filmprojectie, de bediening aan de bar en overige voorkomende werkzaamheden.