UINH_Museum Het Sterkenhuis
Architect Maurits Plate verbouwde in 1913 in opdracht van Jacob Sterken een vervallen langhuisboerderij. Deze boerderij werd met eenderde ingekort en opnieuw ingedeeld. De stadse trapgevel uit 1655 bleef bewaard. Het pand kreeg de naam 't Sterkenhuis. Reeds 10 jaar eerder was door de Vrouwe van Bergen, Mevrouw M.A.D. van Reenen-Völter in het nieuwe raadhuis een oudheidskamer ingericht. In 1915 werd op haar nadrukkelijke wens deze collectie overgebracht naar 't Sterkenhuis, waar deze verder werd uitgebreid. Zo ontstond het opmerkelijke museum op het Noord-Hollandse platteland dat Het Sterkenhuis tot de dag van vandaag is gebleven. De houten, fraai gedecoreerde kaaspers in de voorkamer en delen van de bedstee in de middenkamer zijn enige objecten die in deze "schatkamer"van Bergen herinneren aan het oorspronkelijke boerenleven in de 18e en 19e eeuw. Mevrouw Van Reenen was de drijvende kracht bij de uitbouw van het kleine museum, of in haar eigen woorden: "Als vanzelf rijst de wensch, het vluchtende verleden even te doen spreken ter verklaring van het heden en ter verwelkoming van de toekomst".

Openingstijden

Mei t/m oktober: dinsdag t/m zaterdag van 13 tot 17 uur. Juli en aug: ook zo van 13 tot 17 uur.
Het museum is tot begin mei 2013 gesloten!