Missie en taken:
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier is voor u en uw veiligheid met water aan het werk.

Het hoogheemraadschap werkt aan:
dijken: het beschermen van inwoners tegen overstromingen;
water: de zorg voor voldoende en schoon oppervlaktewater;
wegen: het beheer en onderhoud van plattelandswegen.

Openingstijden

09.00 - 16.00