UINH_MuseumIntHoutenHuisDeRijp.jpg
Museum In 't Houten Huis biedt een overzicht van de rijke historie van het Schermereiland en zijn zeevarende bewoners. De arme veengrond dreef hen het water op. Het waren Sontvaarders, haringvissers en walvisjagers. Thuis verdienden reders, kooplui, touwslagers, kuipers en andere ambachtslieden hun brood met de scheepvaart.
De 16e en 17e eeuw waren een bloeiperiode. Door oorlogen verdween de welvaart. Met de Franse tijd begon een periode van grote armoe. Door die armoede is er echter ook veel bewaard gebleven, zoals het veenweidelandschap met z'n middeleeuwse verkaveling, polderdorpen met talrijke houten huizen en drie schitterende raadhuizen.

Openingstijden

Half april t/m mei en september t/m half oktober: dinsdag t/m zondag van 13 tot 17 uur.
Juni, juli en augustus: dinsdag t/m zondag 11tot 17 uur.
Haklf oktober t/m hlaf april: zondag 13 tot 17 uur.