Omgevingseducatie wil bereiken dat lokale en regionale thema’s rond natuur, landschap, erfgoed en duurzaamheid vanzelfsprekende factoren zijn in het onderwijs in onze regio.

We ontwikkelen op verzoek (digitale) lesmaterialen die aansluiten bij de kerndoelen en de ontwikkelingen in het onderwijs. En we werken hierbij samen met musea, historische kringen, natuurorganisaties en overige instellingen.

Op de website www.nmegooivechtstreek.nl laten we het totale aanbod voor het onderwijs zien van alle netwerkorganisaties op het gebied van erfgoed, natuur en duurzaamheid.