Stedelijk Museum Alkmaar

Stedelijk Museum Alkmaar is hét vertrekpunt voor iedereen die de geschiedenis (o.a. 17e eeuw en Nederlandse Opstand) en kunst van Alkmaar en omgeving wil beleven en ontdekken. Onze museumdocenten dagen leerlingen, middels prikkelende doordenkvragen en creatieve kijk- en tekenopdrachten, uit om beter en vooral anders naar kunst te kijken en daar zelf betekenis aan te geven. Door heden en verleden te verbinden dragen interactieve rondleidingen en workshops bij aan de vorming van identiteit, burgerschap en cultuurhistorisch besef.

Wij hebben een onderwijsprogrammering voor primair- en voortgezet onderwijs en programma's voor MBO, NT-2 groepen en docentenopleidingen. Ook kunnen we programma's op maat bieden over thema's en onderwerpen waar u op school mee bezig bent.

Openingstijden

Dinsdag t/m zondag van 11:00-17:00 uur

Scholen: Maandag 09:00 - 16:00 Dinsdag t/m vrijdag van 09:00-16:00 uur