Oplage: 65.000 ex.
Verschijnt: wekelijks, op zondag
Eens per maand een agrarische bijlage, willen graag foto's en persberichten over cultureel erfgoed: boerderijen / molens / kerken.