Verschijnt: wekelijks, op zondag
Oplage: 55.600 ex.
Aanlevering: voor donderdag 15.00 uur