UINH_CorrietenBoomhuisHaarlem.jpg
'The Hiding Place', huis van de Haarlemse evangeliste Corrie ten Boom die in de Tweede Wereldoorlog onderduikers verstopte. Het huis is te zien zoals het was in die tijd. Er worden rondleidingen gegeven in het Nederlands en Engels. Beneden is een klokken- en horlogewinkel.

Openingstijden

April t/m oktober: dinsdag t/m zaterdag van 10 tot 16 uur. November t/m maart: dinsdag t/m zaterdag van 11 tot 15 uur.