Wie een muziekinstrument wil leren bespelen of wie wil leren zingen, kan al bijna 25 jaar terecht bij Muziekschool Oostelijk West-Friesland. In die 25 jaar hebben wij ons aanbod flink uitgebreid: Naast de traditionele instrumentale en vocale lessen verzorgen wij tegenwoordig cursussen voor de allerkleinsten, zoals muziek op schoot, begeleiden onze docenten popbands en hebben we een aantal projecten voor het basisonderwijs ontwikkeld.

Openingstijden

de administratie is geopend op werkdagen van 9.00 uur tot 12.00uur