De Hollandsche Molen maalt al meer dan 80 jaar om molens.
Vereniging De Hollandsche Molen zet zich al sinds 1923 in voor het voortbestaan, malende en draaiende houden van de wind- en watermolens van Nederland. Molens zijn levende monumenten waar we zuinig op moeten zijn!

De Hollandsche Molen wil dit doel bereiken door:

molenbezitters bij te staan met technische adviezen voor effectief onderhoud en technisch en historisch verantwoorde restauratie;
te waken over een goede inrichting van de molenomgeving, de zogenaamde molenbiotoop. Deze dient beschermd te worden tegen oprukkende bebouwing en beplanting;
de molen en het molenbehoud voortdurend onder de aandacht van de samenleving te brengen. Bijvoorbeeld met het organiseren van de jaarlijkse Nationale Molendag, deze internetsite, etc;
te bemiddelen bij overheid en particuliere organisaties voor het verkrijgen van financiële steun voor restauratie en onderhoud;
het molenaarschap te stimuleren. Het Gilde van Vrijwillige molenaars verzorgt de opleiding tot vrijwillig molenaar, waarna De Hollandsche Molen het examen afneemt en de diploma's uitreikt;
publicaties te bevorderen en de documentatie over molens te waarborgen.