Doelstellingen van de vereniging (art.2 van de statuten):
a. de belangstelling voor en de studie van de geschiedenis van Heiloo te ontwikkelen en te stimuleren;
b. de historische gegevens van Heiloo zoveel mogelijk te bundelen en eventueel in stand te houden;
c. op te komen voor de bescherming en het in stand houden van de historische monumenten van Heiloo.
De vereniging tracht deze doelen onder andere te bereiken door:
- het uitgeven van de periodiek “Heylooer Cronyck” die twee maal per jaar verschijnt;
- het organiseren van permanente en wisselende exposities in de oudheidskamer (verenigingslocatie), die elke zaterdag en dinsdagavond te bezoeken zijn;
- het publiceren van catalogi en brochures gerelateerd aan de exposities;
- het jaarlijks beschikbaar stellen van een historische prent aan de leden van de vereniging;
- het organiseren van lezingen en excursies;
- het archiveren van op Heiloo betrekking hebbende publicaties, foto’s, films e.d. die in het openbaar verschijnen of ter beschikking worden gesteld;
- het samenwerken met instellingen en organisaties die een overeenkomstige doelstelling hanteren.
De Historische Vereniging Oud Heiloo onderhoudt contacten met en werkt samen met:
- de gemeente Heiloo;
- de gemeentelijke monumentencommissie;
- de archeologische werkgroep ‘Baduhenna’;
- het regionaal Archief Alkmaar;
- de regionale musea in de Stichting Musea Noord-Kennemerland.

Openingstijden

Zaterdag 14.00 - 17.00 uur
Dinsdag 19.00 - 21.00 uur
Groepen op afspraak