Stichting Natuur- en Milieu Educatief Centrum Enkhuizen e.o, genoemd MEC De Witte Schuur, is met ondersteuning van de gemeente Enkhuizen in oktober 1997 opgericht. In al deze jaren ontvangt de stichting structureel subsidie van de gemeente Enkhuizen. Met dit schrijven willen we u informeren in wat MEC De Witte Schuur doet en hoe.

Missie en doelstelling
De missie van De Witte Schuur is een bijdragen leveren aan een duurzame samenleving. MEC De Witte Schuur heeft als doel het vergroten van kennis en het stimuleren van milieubewust gedrag jegens eigen leefomgeving maar ook in grote (mondiale) verbanden. Met behulp van natuur- en milieueducatieve activiteiten wil De Witte Schuur haar doel bereiken. De activiteiten zijn gericht op het vergroten van affiniteit met de omgeving enerzijds (leefmilieu) en een groeiend besef voor eigen verantwoordelijkheid gepaard met een kritische kijk naar het eigen handelen, anderzijds. Ook stimuleert De Witte Schuur het bedenken van creatieve oplossingen voor actuele milieuvraagstukken. Natuur en Milieu Educatie wordt aangeboden in een rijke natuurlijke omgeving aangeboden.

Maatschappelijk draagvlak
Dat NME (Natuur en Milieu Educatie) belangrijk is werd recentelijk (mei 2006) door een onderzoek van VROM onderstreept. Uit het onderzoek bleek dat "80% van de Nederlanders het belangrijk vindt om te leren over de natuur en milieu. Van de mensen die kinderen hebben, vindt ruim 95% het belangrijk dat hun kinderen over de natuur en het milieu leren". Ondanks het belang dat de burger aan NME hecht, blijkt het steeds moeilijker om goede, effectieve en actuele programma's aan te kunnen bieden, simpelweg omdat er vanwege een te kort aan financi├źn het niet mogelijk is, om continu├»teit en kwaliteit te verzekeren.

Openingstijden

Maandag t/m donderdag van 9 tot 17 uur.