Nooit geweten dat een huisvuilcentrale ook aansluit bij erfgoededucatie? Naast milieu- en natuureducatie vertelt huisvuilverwerking veel over de mens en de maatschappij.