In Heemskerk bevindt zich het Luchtoorlogmuseum Fort Veldhuis. In dit museum, dat gevestigd is in een fort onderdeel uitmakende van de Stelling van Amsterdam, wordt de restanten van Engelse, Amerikaanse en Duitse vliegtuigen, welke in de loop van de tweede wereldoorlog in Noord-Holland en de het IJsselmeer zijn neergestort, tentoon gesteld. De restanten van deze vliegtuigen zijn opgegraven en geconserveerd door de Aircraft Recovery Group 1940-1945. Deze stichting heeft tot doel: "Het bevorderen van de nagedachtenis aan en de inzet van het luchtmachtpersoneel in de periode 1940-1945 en de burgerslachtoffers van deze luchtoorlog" .Deze uitsluitend uit vrijwilligers bestaande organisatie doet reeds tientallen jaren onderzoek op het gebied van de luchtoorlog boven Nederlands grondgebied tijdens de Tweede Wereldoorlog. Door archiefonderzoek, gesprekken met ooggetuigen en overlevenden van vliegtuigcrashes probeert zij de gebeurtenissen, welke zich boven Nederland hebben afgespeeld tijdens de Tweede Wereldoorlog, te reconstrueren. Vooral de persoonlijke belevenissen van de betrokken personen staan hierin centraal. Na het "papieren" onderzoek in de archieven wordt geprobeerd om met de verkregen informatie de juiste locatie te vinden waar een vliegtuig (Brits, Amerikaans of Duits) is neergestort. Indien in het wrak de mogelijke aanwezigheid van vermisten en/of bommen wordt vermoed, dan zet de Stichting ARG zich in om ervoor te zorgen dat de betreffende vermisten de passende begrafenis krijgen die zij verdienen, of dat de bommen worden geruimd. Indien een wrak geen vermisten en/of bommen bevat dan gaat zij over tot berging. De resultaten hiervan worden in het luchtoorlogmuseum van de Stichting, gevestigd in "Fort Veldhuis", tentoongesteld. Toegangsprijs: kinderen tot 8 jaar en houders Veteranenpas gratis, kinderen van 8 tot 12 jaar € 1,50 p.p., volwassenen € 2,50 p.p.