De Theateretappe verzorg theaterfestivals op het Schoolplein. In Theaterwagens wordt een scala aan voorstellingen aangeboden voor alle leeftijden. Er zijn voorstellingen, met lesbrieven, die passen binnen het cultuureducatie programma. Het Theaterplein is een mini festival geschikt voor als de school iets te vieren heeft. Kijk voor meer informatie op onze website.