De stichting V.E.T. werd 1 mei 2006 opgericht om kunstenaars te ondersteunen in hun activiteiten en werk, vooral in relatie tot maatschappelijke contexten en verbanden als onderwijs, vrijetijdsbesteding, welzijn en cultuur.
De beleidsdoelstellingen van de stichting V.E.T. zijn:
• het ondersteunen van een verdere professionalisering van kunstenaars, mediakunstenaars, filmmakers en choreografen, teneinde continuïteit in de productie van hun werk te bereiken
• het ondersteunen van presentatiemogelijkheden van repertoire van hedendaagse kunstenaars, mediakunstenaars, filmmakers en choreografen.
• het bevorderen van uitwisseling tussen theater-, kunst-, media- en onderwijsinstellingen
• het bevorderen van interactie tussen theatermakers en kunstenaars en onderwijsinstellingen, met name als het gaat om leservaringen met kunstuitingen van leerlingen en studenten met een diverse culturele achtergrond
• het creëren van verbanden tussen culturele en onderwijsinstellingen en onafhankelijke organisaties door het gecombineerd aanbieden van voorstellingen, presentaties, festivals, conferenties, cursussen en workshops