DROPSTUFF.nl is een ‘museum zonder muren’; een unieke digitale culturele infrastructuur van onderling verbonden publieke beeldschermen waarop mediakunstwerken en artistieke games worden gepresenteerd.
Met het educatieprogramma toegespitst op het vergroten van vaardigheden op het gebied van mediawijsheid voor middelbare scholieren, bereikt DROPSTUFF.nl ongeveer 3000 leerlingen per jaar door het hele land met één van haar vijf workshops.

Via het DS_Educatieprogrammaworden jongeren gestimuleerd eigen content te maken en te presenteren op het DROPSTUFF.nl netwerk. De doelstellingen van het DS_Educatieprogramma zijn: • Leren een kritische en opiniërende houding aan te nemen binnen het kader van mediawijsheid.
• Leren je eigen verhaal te verbeelden via beeld en geluid.

De workshops van DROPSTUFF.nl stimuleren leerlingen uit het voortgezet onderwijs om na te denken over ‘de macht van media’ en leren hen om zich kritisch te verhouden ten opzichte van al die beelden die ze binnenkrijgen. Aan de hand van actuele voorbeelden leert DROPSTUFF.nl leerlingen zelf een mening te vormen. Onder deskundige begeleiding van professionals gaan leerlingen vervolgens aan de slag om hun eigen werk te maken en te presenteren. Elke workshop in het DS_Educatieprogramma bestaat uit twee onderdelen: een theorie- en een praktijkgedeelte.
Tijdens het theoriegedeelte maken leerlingen kennis met het onderwerp van de workshop door middel van ondersteunend beeldmateriaal en gezamenlijke besprekingen en discussies.
Tijdens het praktijkgedeelte gaan de leerlingen in groepen zelf aan de slag. Hoe het praktijkgedeelte wordt vormgegeven verschilt per workshop en hangt samen met het opleidingsniveau van de leerling

De workshops van DROPSTUFF.nl onderscheiden zich door haar actualiteit, kritische houding en hoge mate van flexibiliteit.

Openingstijden

Educatie bereikbaar:
dinsdag & donderdag