Stichting Movies that Matter, opgericht in maart 2006, vindt haar oorsprong in het Amnesty International Film Festival. Zij nam de activiteiten van dit festival over en breidde deze uit, in binnen- en buitenland. Zo ontstond een unieke organisatie die op internationaal niveau een platform biedt aan belangwekkende films over mensenrechten en menselijke waardigheid, en aan de makers daarvan. Die jaarrond films vertoont en promoot en filmevents organiseert en stimuleert. Die filmvertoningen koppelt aan verdieping en debat en die zich ontwikkelde tot hét kenniscentrum op het gebied van film en mensenrechten.