De Brandstichting is een Amsterdams gezelschap dat oorspronkelijk en origineel theater maakt voor peuters vanaf 2 tot 4 jaar en kleuters vanaf 4 tot 7 jaar in theaters en voor scholen.
De Brandstichting wordt artistiek geleid door acteur, theatermaker en choreograaf Cees Brandt die per project met wisselende spelers en vormgevers werkt.
Meer informatie: http://www.debrandstichting.nl/
De eerste theaterervaring is voor kinderen erg belangrijk. Die eerste confrontatie kan bepalend zijn voor hun verdere ontwikkeling en interesse in theater. Wij willen daar een bijdrage aan leveren door hun nieuwsgierigheid te prikkelen, door ze mee op reis te nemen.
Kinderen spelen zelf graag toneel. Ze nemen rollen aan als vader, moeder, cowboy, prinses. Ze wekken hun speelgoed tot leven, hun knuffels krijgen namen en er worden hele scene’s bedacht rond een pop. Net als in het theater nemen ze situaties uit hun omgeving en geven daar hun eigen draai aan. Via hun spel kunnen ze gebeurtenissen en gedachten verwerken en daar risicoloos mee experimenteren. Dit proces is een belangrijk onderdeel van hun ontwikkeling.
Theater is een heel natuurlijke manier voor een kind om zichzelf beter te leren kennen en ervaringen op te doen. In de voorstelling willen we kinderen een spiegel voor houden: hoe ze zijn, hoe ze reageren. Daarvoor putten we uit hun eigen leefwereld en problematiek. We gaan in iedere productie weer opzoek naar de juiste aansluiting bij die belevingswereld.