De zangers die samen het kamerkoor Sine Nomine vormen zijn allen amateurs, maar met professionele inzet en betrokkenheid. Gezamenlijk een zo hoog mogelijk niveau bereiken met de uitvoeringen is het credo van ieder koorlid. Er worden dan ook hoge eisen gesteld aan de zangers.
Richtte het koor zich in het begin voornamelijk op oude muziek, intussen is het repertoire allang niet meer beperkt tot oude muziek en zingt Sine Nomine door de eeuwen heen: van de renaissance tot hedendaagse componisten. Maar ook buiten het normale concertprogramma deinst Sine Nomine tegenwoordig niet terug voor een opera of een muzikaal experiment.
De repetitielocatie is de Lutherse kerk aan de Baangracht te Alkmaar.