Het koor bestaat uit ongeveer 20 dames en heren. Wij zingen bij de kerkelijke vieringen in de parochie van de Heilige Joannes de Doper te Schoorl.

Wij hebben ons toegelegd op de vertolking van meerstemmige zang. Ons koor heeft een lange traditie. Een hechte groep die het samen zingen als een genoegen ervaart.

Dit koor vraagt om mensen die trouw komen zingen. En dat heb je nodig om zulke prachtige melodieën onder de knie te krijgen. De leiding is in handen van Marja Dignum.

Wie er zin in heeft kan eens op een maandagavond om 19.30 uur binnen lopen om eens mee te oefenen?