Klassepuntcom ontwikkelt lesmateriaal voor het basisonderwijs gericht op taal, natuur, kunst en cultuur. Klassepuntcom verzorgt workshops in de school bij de boekenserie "Bolletje Aarde".