Stichting Speling legt zich toe op het maken en uitvoeren van kunst-educatieve projecten voor kinderen en jongeren: mime, dans en muziek. Speelplezier en ontwikkeling van creativiteit staan voorop. Het thema wordt toegespitst op de interesse van de groep. Samen maken is van belang, zodat het eindresultaat in presentatie of uitvoering een ieder op het lijf is geschreven.
De lessen worden gegeven door bevoegde docenten (HBO Kunstvakopleiding) met een ruime ervaring in lesgeven op school, naschools en als kunst in vrije tijd.

De diverse workshops/projecten zijn een leerschool in een discipline. Daarnaast komen er ook vaardigheden aan de orde die van belang zijn voor samenleven en samenwerken: met elkaar overleggen en beslissingen nemen, voorstellen goed over het voetlicht brengen, respect tonen voor eigen en elkaars inbreng.

Creativiteit en sociale vaardigheden gaan hand in hand.